Op woensdag 17 mei organiseert evofenedex de 7e editie van de Dag van de Gevaarlijke Stoffen. Dit jaar is het thema: Blootstelling aan gevaarlijke stoffen op de werkvloer.

Met het ruime aanbod aan break-out sessies, exclusieve keynote en een unieke locatie ben je in één intensieve dag volledig up-to-date over de laatste stand van zaken qua wetgeving, ontwikkelingen en innovaties in het vakgebied.

Zoals ieder jaar streven we ernaar om het evenement plaats te laten vinden op een unieke locatie in Nederland. Dit jaar is het Broekman Logistics in Venlo geworden. Broekman Logistics is een specialist in het vervoeren, werken en opslaan van gevaarlijke goederen. Op hun locatie in Venlo hebben ze een viertal magazijnen voor de opslag van gevaarlijke en niet-gevaarlijke goederen volgens de strenge PGS-15-richtlijnen. De focus die zij hebben op veilig werken dient als voorbeeld voor alle bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen. Laat je informeren en inspireren.

Aanmelden

PROGRAMMA

10.00 – 10.30 uur Ontvangst en registratie deelnemers (optioneel)
10.30 – 12.00 uur Rondleiding COVRA (optioneel)
12.00 – 13.00 uur Ontvangst met lunch
13.00 – 13.45 uur De wijze van toezicht van de ILT, trends en speerpunten rondom vervoer en opslag van gevaarlijke stoffen
door Bart Groothuis,  Senior Inspecteur Inspectie Leefomgeving en Transport en Ruud Lauer, Veiligheidsadviseur Gevaarlijke Stoffen bij COVRA 
13.45 – 14.45 uur Break-out sessie ronde 1
14.45 – 15.15 uur Pauze
15.15 – 16.15 uur Break-out sessie ronde 2
16.15 – 17.00 uur Keynote: Apenstreken op de werkvloer
Patrick van Veen, Bioloog
17.00 – 18.00 uur  Afsluiting en netwerken

INHOUD

Plenaire presentaties

Waar moet het Covra rekening mee houden bij transport en hoe zorgen zij er voor dat het afval veilig wordt opgeslagen? Ruud Lauer, Veiligheidsadviseur Gevaarlijke Stoffen van het Covra, spreekt tijdens de opening van de dag over zijn werk en mogelijke gevaren die er zijn.

In Nederland worden dagelijks honderdduizenden tonnen gevaarlijke stoffen vervoerd, van chemicaliën tot vuurwerk. Dat gaat over water, spoor, wegen of door de lucht. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) controleert de naleving van de regels voor het vervoer van deze bijzondere groep goederen. In een presentatie van de ILT worden de speerpunten en trends rondom het toezicht op het vervoer van gevaarlijke stoffen toegelicht. Bart Groothuis, Senior Inspecteur bij de Inspectie Leefomgeving en Transport gaat in op de regelgeving en handhaving.

Gedragsbioloog Patrick van Veen (1970) werkt als trainer, keynote-spreker en onderzoeker voor zijn bedrijf Apemanagement. Vanuit die functie adviseert hij ondernemingen en probeert hij mensen iets te leren over ons oergedrag.

In de media is hij regelmatig te zien als gedragsdeskundige bij Galileo (Nederland en Duitsland), Tijd voor MAX en RTL late Night.
Daarnaast is hij voorzitter van the Jane Goodall Institute Global dat zich internationaal inzet voor bescherming en welzijn van chimpansees en hun natuurlijke leefgebieden.

Basis voor zijn huidige werkzaamheden vormt onderzoek naar de overeenkomst tussen sociaal gedrag van apen en mensen in bedrijven.
Vanuit Apemanagement doet hij onderzoek bij chimpansees en gorilla’s naar de biologische drijfveren van samenwerken en de complexiteit van communicatie. Hij is schrijver van bestsellers als Help! Mijn baas is een aap en Verliefd op je klant.

Het motto van Patrick is translating science to knowledge. Daarmee past hij biologische wetenschap toe in maatschappelijke thema’s.

Break-out sessies

Uit onderstaande onderwerpen kunt u in het aanmeldformulier twee sessies kiezen, die u tijdens de break-out sessie rondes wilt volgen.

De regelgeving voor het vervoer van gevaarlijke stoffen is constant in beweging. Elke twee jaar worden er op Europees niveau wijzigingen doorgevoerd in deze complexe wetgeving. De overgangstermijn voor het doorvoeren van de meeste wijzigingen loopt tot 1 juli 2019. Tijdens de sessie worden enkele zeer actuele onderdelen van het ADR en de belangrijkste ADR-wijzigingen toegelicht aan de hand van casuïstiek die onder meer gemeld is door deelnemers aan ADR-seminars en workshops van evofenedex in de afgelopen maanden.

Welke bedrijven moeten eigenlijk een veiligheidsadviseur hebben en welke veranderingen komen er aan? Welke bedrijven hebben eigenlijk een veiligheidsadviseur nodig en zijn er veranderingen te verwachten? Hoe pakt het uit voor nieuwe stoffen en nieuwe indelingsmogelijkheden voor goederen die gevaarlijke stoffen bevatten? Hoe gebruikt u de 1.000 punten tabel en hoe vermeldt u dat in de vrachtbrief? Ook zijn er nieuwe verpakkingseisen voor defecte batterijen. Maar wat zijn defecte batterijen?

Deze breakout-sessie wordt gegeven door Albert van Honk, veiligheidsadviseur gevaarlijke stoffen en hoger veiligheidskundige bij VHLS. Hij deelt zijn opgedane kennis en ervaring met diegene die daar behoefte aan heeft, met als doel onze omgeving veiliger te maken.

In deze workshop gaan Mariska Droog en Tamara Onos aan de hand van eigen praktijkcasussen in op de verplichtingen rondom blootstelling aan gevaarlijke stoffen. Hierbij komt ook de problematiek van kankerverwekkende, mutagene en reproductietoxische stoffen aan bod.

Over de sprekers
Mariska Droog en Tamara Onos zijn beiden gecertificeerd arbeidshygiënisten bij Auxilium HSE. Zij geven advies aan bedrijven en brancheverenigingen over blootstelling aan gevaarlijke stoffen. Aan welke stoffen wordt men blootgesteld, is deze blootstelling acceptabel en wat kan gedaan worden om de blootstelling te verminderen of liever nog, te voorkomen. Mariska en Tamara zijn beiden actief binnen de Nederlandse Vereniging van Arbeidshygiëne.

Tamara Onos blogt over de pracht en problemen van werk op www.tamaraonos.nl. Recent is daarnaast haar thriller op dit gebied gepubliceerd (Onder invloed).

Het gebruik en daarmee de opslag en het transport van lithium-ion batterijen en/of voorwerpen waarin deze batterij typeringen aanwezig zijn neemt de laatste jaren sterk toe. Het toepassingsgebied is de laatste jaren sterk verbreed, van mobiele telefoon, powerbank, E-bikes, voertuigen en zogenaamde ‘buurtbatterijen’. Helaas neem het aantal incidenten waarbij deze batterijen betrokken zijn ook toe, zo zijn en in het afgelopen jaar meerdere (grootschalige) incidenten, waaronder branden, geweest. Op dit moment is er voor het vervoer sterke ontwikkeling in de eisen ten aanzien van het vervoer van dergelijke batterijen of voorwerpen/apparaten waar deze batterijen onderdeel van  zijn. Voor de opslag is er echter nog maar weinig (lees: geen specifieke) wet- en regelgeving voor lithium-ion batterijen maar gaan deze wel vanaf 2019 ontwikkeld worden in een nieuwe PGS richtlijn: de PGS37.

Tijdens deze break out sessie neemt Pascal Smetsers je mee in de interessante ontwikkelingen die zich afspelen in het vervoeren en opslaan van lithium batterijen en voorwerpen en apparaten die dergelijke batterijen bevatten. Een eerste doorkijk naar de komende eisen ten aanzien van de opslag van lithium batterijen zal hier onderdeel van zijn.

De sessie wordt gegeven door Pascal Smetsers, evofenedex veiligheidsadviseur

Interactieve discussie over hoe gestroomlijnd de regels zijn met betrekking tot gevaarlijke afvalstoffen.

“Gevaarlijk afval of toch niet?”

Wanneer is een stof een afvalstof en wanneer is deze stof gevaarlijk?

Aan het einde van de keten van gevaarlijke stoffen, betreed je de wereld van (gevaarlijke) afvalstoffen. Afval is onderhevig aan verschillende complexe wet- en regelgeving, deze biedt niet altijd een passende oplossing en de betrokken partijen beschikken niet altijd over de benodigde kennis. Hoe ga je hier in de praktijk mee om?

Aan het einde van deze break-out sessie weten de deelnemers welke wet- en regelgeving geldt met betrekking tot gevaarlijk afval en hoe deze in de praktijk toegepast kan worden.

Praat je mee? Ik hoor ook graag jouw ervaringen.

N.J. (Natasja) Wakidjan – Adviseur gevaarlijke stoffen, ruim 22 jaar werkzaam in de afvalbranche en voorzitter van de werkgroep gevaarlijk afval – VVA

Aanmelden

LOCATIE

De zesde dag van de Gevaarlijke Stoffen vindt dit jaar plaats op een unieke locatie in Nederland: COVRA in Borsele. Dit is de enige instantie in Nederland die radioactief afval verwerkt, bewaakt en opslaat.

Het werken met radioactief materiaal is aan strenge regels gebonden. Radioactief afval moet voor duizenden jaren letterlijk van mens en milieu afgeschermd bewaard worden. Je mag er niet mee in aanraking komen, het mag niet lekken, zich niet verspreiden. Tijdens deze dag krijg je een exclusief kijkje in de keuken bij een organisatie waar veilig werken van levensbelang is.

Bekijk hier de video >>

SPREKERS

Acht experts op het vlak van gevaarlijke stoffen en veiligheid brengen je op 23 mei de meest actuele kennis.

Bart Groothuis

Senior Inspecteur bij Inspectie Leefomgeving en Transport

Ruud Lauer

Veiligheidsadviseur bij COVRA NV

Tamara Onos

Auteur en Arboprofessional

Pascal Smetsers

evofenedex veiligheidsadviseur

Mariska Droog

Ergonoom en geregistreerd arbeidshygiënist

Natasja Wakidjan

Eigenaar Safety Degree

Patrick van Veen

Gedragsbioloog

Albert van Honk

Veiligheidsadviseur en hoger veiligheidskundige bij VHLS