DAG VAN DE GEVAARLIJKE STOFFEN

Op woensdag 17 mei organiseert evofenedex de 4e editie van de Dag van de Gevaarlijke Stoffen. Dit jaar is het thema: “Inspectiedienst: welkome bezoeker of ongenode gast?”

Met het ruime aanbod aan workshops wordt u in één intensieve dag volledig up to date gebracht over de laatste stand van zaken qua wetgeving, ontwikkelingen in het vakgebied en innovaties.

Wijzigingen in het ADR en PGS-15, voor de gevaarlijkestoffen-professional zijn 2016 en 2017 de jaren waarin het updaten van de inhoudelijke kennis weer bovenaan staat. En met een verscherpt handhavingsbeleid van onder andere de Inspectie Leefomgeving en Transport, is bijblijven een (financiële) noodzaak geworden. De handhaving lijkt onverbiddelijker te worden en de boetes zijn niet mals. Is uw bedrijf al klaar voor controle?

Let op: er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Meld u dus tijdig aan.

Aanmelden

PROGRAMMA

Dag van de Gevaarlijke Stoffen 2017

10.00 uur – 11.00 uur Ontvangst en registratie deelnemers
11.00 uur – 11.30 uur Welkomstwoord
 11.30 uur – 12.30 uur Rondleiding Neele-Vat
 12.30 uur – 13.15 uur Lunch
13.15 uur – 13.45 uur De wijze van toezicht van de ILT, Trends en speerpunten rondom vervoer en opslag van gevaarlijke stoffen
Spreker ILT
13.45 uur – 14.45 uur Break-out sessie ronde 1
 14.45 uur – 15.00 uur Pauze
 15.00 uur – 16.00 uur Break-out sessie ronde 2
16.00 uur – 17.00 uur Plenaire afsluiting: De relatie tussen leiders en veiligheid.
Victor Roggeveen, Veiligheidskundige en promovendus
17.00 uur – 18.00 uur Afsluiting en netwerken

INHOUD

Plenaire presentaties

Deze informatiesessie gaat in op toezichtmethodieken van de Inspectie en welke trends zij momenteel in het veld tegenkomt. Tot slot worden de speerpunten van het jaarprogramma uitgelicht.

Victor Roggeveen onderzoekt hoe leiderschap in organisaties van invloed is op de preventie van veiligheidscrises. Het onderzoek heeft als doel een methode te ontwikkelen, waarmee kan worden vastgesteld hoe het gedrag van leiders binnen een organisatie de kans op het ontstaan van veiligheidscrises beïnvloedt.

Victor Roggeveen is een veiligheidskundige met een scheepswerktuigkundige achtergrond. Na 10 jaar als safety manager bij een Amerikaanse oliemaatschappij op de Noordzee te hebben gewerkt, heeft hij in 1984 het veiligheidsadviesbureau AdviSafe Risk Management opgericht. Hij noemt zich dan ook ‘onafhankelijk veiligheidsadviseur’. Victor maakt deel uit van een internationale onderzoekgroep, een ‘Flying Squad’, die wereldwijd op afroep veiligheidsincidenten onderzoekt. Daarnaast geeft hij cursussen op het gebied van veiligheidsmanagement en incidentenonderzoek.

Break-out sessies

Uit onderstaande onderwerpen kunt u in het aanmeldformulier twee sessies kiezen, die u tijdens de break-out sessie rondes wilt volgen.

De regelgeving voor het vervoer van gevaarlijke stoffen is constant in beweging. Elke twee jaar worden er op Europees niveau wijzigingen doorgevoerd in deze complexe wetgeving. De overgangstermijn voor het doorvoeren van de meeste wijzigingen loopt tot 1 juli 2017. Tijdens de sessie worden enkele zeer actuele onderdelen van het ADR en de belangrijkste ADR-wijzigingen toegelicht aan de hand van casuïstiek die onder meer gemeld is door deelnemers aan ADR seminars en workshops van evofenedex in de afgelopen maanden.

Onderwerpen die behandeld zullen worden zijn het jaarverslag veiligheidsadviseur, het melden van incidenten, veranderingen in algemene voorschriften en vrijstellingsregels, opmerkelijke wijzigingen in classificatie en de lijst gevaarlijke stoffen, etikettering en kenmerking en het correct gebruik van vervoerdocumenten.

Deze sessie wordt gegeven door Wouter van der Werf, specialist in de vervoerswet- en regelgeving en trainer/adviseur vervoer gevaarlijke stoffen.

De PGS-15 richtlijn is eind 2016 aangescherpt. Ervaringen die de afgelopen jaren in praktische zin zijn opgedaan bij de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen zijn vertaald in aanpassingen en toevoegingen van voorschriften. Geprobeerd is meer eenduidig te zijn zonder ruimte voor een andere interpretatie. In veel gevallen is dit gelukt. In andere gevallen beschrijven de voorschriften generieke maatregelen en kunt u middels een gelijkwaardigheid het risico voldoende beheersen.

Kortom, de nieuwe PGS-15 is praktischer maar blijft inzicht van de gebruiker vragen voor de juiste toepassing. De sessie gaat over de belangrijkste structurele wijzigingen bijvoorbeeld over  tijdelijke opslag, beschermingsniveaus, gemotiveerd afwijken en het gebruik van de opslagvoorziening.

Deze sessie wordt gegeven door Jaap van der Steen, veiligheidsadviseur en specialist in de opslagwet- en regelgeving.

Ze zijn licht van gewicht, laden snel op en gaan lang mee; niet zo gek dus dat het gebruik van lithiumbatterijen, ook wel lithium ion-batterijen genoemd, de laatste jaren een enorme vlucht heeft genomen.

Ook in 2017 zijn er weer (modaliteit specifieke) wijzigingen in de eisen ten aanzien van het vervoer van lithiumbatterijen en/of voorwerpen waarin deze batterijtypes verwerkt zijn. Deze informatiesessie neemt in vogelvlucht alle regelgeving en richtlijnen met u door.

De sessie wordt gegeven door Pascal Smetsers, evofenedex veiligheidsadviseur

’Hadden we maar…..’’ of ‘’dat wisten we toch…’’. Zo herkenbaar nadat het kalf verdronken en de put gedempt is.  Veiligheidsadviseurs zijn de experts in het inschatten van risico’s, maar weten zij ook het management te overtuigen en tot actie aan te zetten?

Vaak is dit niet het geval en eerst nadat een incident heeft plaatsgevonden, wordt de deskundige aangehoord en volgen de benodigde maatregelen. Hoe keren we deze ondersteunde rol om en is er de benodigde hoofdrol voor veiligheid op de managementagenda ?

Kennis, inspiratie, inzicht, angst en overtuiging spelen een rol. Laat u inspireren hoe veiligheid zijn welgemeende aandacht krijgt

De sessie wordt gegeven door Charles Willemsen, changemanager en coach en begeleidt hij mensen en organisaties in hun ontwikkeling tot vitaal en resultaatgericht samenwerken.

Schadelijke gassen kunnen op diverse manieren in containers terecht komen. Ten eerste kunnen deze in het land van oorsprong aan de container zijn toegevoegd. Voorbeelden hiervan zijn stoffen zoals methylbromide en fosforwaterstoffen. Deze kunnen in alle containers die gegast zijn voorkomen. Bij containers die niet gegast zijn, maar waarin wel schadelijke stoffen voorkomen, zijn de gassen en dampen afkomstig uit de producten. Daarnaast is het ook mogelijk dat deze gassen uit het verpakkingsmateriaal komen. Als laatste mogelijkheid kunnen er ook schadelijke gassen en dampen in de container voorkomen als gevolg van lekkage van de lading.

Hoe wordt er gecontroleerd en hoe wordt waar nodig ontgast? Tijdens deze sessie, welke grotendeels plaats vindt op het buitenterrein, komt u alles te weten rond de gang van zaken bij het Neele-Vat gasmeetstation.

Aanmelden

LOCATIE

De Dag van de Gevaarlijke Stoffen vindt plaats bij logistiek dienstverlener Neele-Vat.

In maart 2016 heeft logistiek dienstverlener Neele-Vat één van de grootste PGS-15 opslagloodsen in Nederland op de Maasvlakte in gebruik genomen. Op 17 mei dient Neele-Vat als gastheer. De Dag van de Gevaarlijke Stoffen begint met een rondleiding door de modernste PGS-15 opslagplaats van Nederland. Ook is er een mogelijkheid om een blik te werpen op de containerontgassingscentrale die op jaarbasis meer dan 40.000 containers checkt op gevaarlijke stoffen tijdens de workshoprondes.

SPREKERS

Zes experts op het vlak van gevaarlijke stoffen en veiligheid brengen u op 17 mei de meest actuele kennis.

Victor Roggeveen

Veiligheidskundige en promovendus

Charles Willemsen

Partner at WINNspiration

Jaap van der Steen

Brandveiligheid Inspectie Bureau

Pascal Smetsers

evofenedex veiligheidsadviseur

Wouter van der Werf-Advocaat

Veiligheidsadviseur gevaarlijke stoffen