DAG VAN DE GEVAARLIJKE STOFFEN

Een brand, een chemische lekkage of een ongeval met een van jouw medewerkers. Een incident is de nachtmerrie van elke professional die werkt met gevaarlijke stoffen. Al is het beveiligingsplan volledig up to date, het personeel bewust van de risico’s en voor elk proces een protocol…..

….een incident kan ook bij jou gebeuren.

Daarom is het van belang dat je optimaal voorbereid bent om incidenten op de juiste wijze aan te pakken. Met de thema’s die op deze dag worden besproken kijk je weer op een nieuwe manier naar de risico’s in jouw organisatie. Laat je inspireren door de vele praktijkcases en adviseren door onze experts. Zodat bij incidenten of controles jouw organisatie volledig op scherp staat.

Aanmelden

PROGRAMMA

Dag van de Gevaarlijke Stoffen 2018

09.30 uur Ontvangst en registratie deelnemers
10.30 uur Welkomstwoord G4S en evofenedex
 11.00 uur Rondleiding door het trainingscentrum
 12.30 uur Lunch
13.30 uur Start campagne veiliger werken met gevaarlijke stoffen
14.00 uur Break-out sessie ronde 1
 15.00 uur Pauze
 15.15 uur Break-out sessie ronde 2
16.15 – 17.00 uur Plenaire afsluiting + netwerkborrel

INHOUD

Plenaire keynote presentaties & rondleiding

klik op de titels voor de inhoud van de presentatie

Nog te veel werknemers komen in contact met gevaarlijke stoffen tijdens hun werk. Naar schatting overlijden jaarlijks 2.700 mensen aan deze arbeidsgerelateerde ziektes. Uit een onderzoek onder grote bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen, blijkt dat driekwart niet aan de regels voldoet”, zo stelt de Inspectie SZW. “Die bedrijven krijgen van ons een waarschuwing en een ‘korte’ periode de kans om de tekortkoming op te heffen. Dat doen de meesten dan ook. Als wij een keer terugkomen en het is nog steeds niet op orde, is zo’n bedrijf de sigaar. Dan kunnen maatregelen als een boete of een stillegging van het bedrijf volgen.

Om bewustzijn te creëren bij de bedrijven start de Inspectie Sociale Zaken en Welzijn, samen met Europees Agentschap voor gezond en veilig werken (EU-OSHA) en onder andere evofenedex, dit voorjaar met een campagne bewustwording rondom gevaarlijke stoffen. Diana Martens projectleider bij ISZW vertelt in de openingskeynote over de opzet van deze campagne. Daarnaast komt de handhaving die er vanuit ISZW ruimschoots aan bod.

De factor pech, of geluk, blijft bij een goed veiligheidsbewustzijn van invloed bij incidenten met gevaarlijke stoffen. Spreker Henk Bril, Transport Safety Expert bij petrochemische onderneming SABIC: “Probeer lering te trekken uit situaties die maar net goed gegaan zijn, of erger hadden kunnen aflopen. Dit is niet iets nieuws, maar gedegen onderzoek van elk (bijna-)ongeluk maakt ons steeds een beetje slimmer. Toch zullen er altijd onverwachte, onwaarschijnlijk geachte, gebeurtenissen tot ongelukken leiden. Het vorige ongeluk voorkomen, dat lukt nog wel, maar het volgende ongeluk voorkomen is andere koek”.

Bij SABIC staat veiligheid hoog in het vaandel. Veiligheids- milieu en gezondheidsrisico’s worden regelmatig opnieuw kritisch beoordeeld, waarbij o.a. de veranderingen in de wet- en regelgeving, leerpunten uit interne én externe incidenten en mogelijk nog niet onderkende risico’s uit de wijzigingen in de installatie meegenomen worden.

In zijn keynote gaat Henk Bril in op incidenten en ‘zwakke signalen’ die in het verleden hebben plaatsvonden en vertelt hij waarom een gedegen veiligheidscultuur zo belangrijk is.

De G4S Training & Safety vestiging in Ede, is één van hun grootste trainingslocaties. G4S Ede bestaat uit diverse realistische oefenfaciliteiten. Zo zijn er ruimtes die ingericht zijn als een ziekenhuis, een kantoor van drie etages, een winkel, een restaurant, een tankstation, een cellenblok, een woonhuis of een hotel. Alles om zo realistisch mogelijk te kunnen oefenen met het blussen van branden, het helpen van slachtoffers, of het ontruimen van ruimtes. Tijdens de rondleiding wordt er van de diverse situaties een korte demonstratie gegeven.

Break-out sessies

Uit onderstaande onderwerpen kan je in het aanmeldformulier twee sessies kiezen, die je tijdens de break-out sessie rondes wilt volgen.

klik op de titels voor de inhoud van de presentatie

De DCMR is de gezamenlijke milieudienst van de provincie Zuid-Holland en 15 gemeenten en vormt samen met de provincie Zeeland één van de zes BRZO-RUD’s. Het Rijnmondgebied is een regio met veel industrie en een hoge bevolkingsdichtheid. In dit gebied bewaakt de DCMR de milieukwaliteit in nauwe samenwerking met andere overheidsinstellingen, zoals de politie, de veiligheidsregio, en landelijke inspectiediensten zoals de ISZW en ILT. De DCMR voert deze taak al ruim 40 jaar uit. Een van de taken is optreden bij incidenten met gevaarlijke stoffen.

Risicovolle bedrijven moeten via het Centraal Incidenten Nummer (CIN) voorvallen melden die om inzet van hulpdiensten vragen. Daarnaast heeft de DCMR een team van inspecteurs die gespecialiseerd zijn op het gebied van incidenten en 24/7 beschikbaar zijn om de milieugevolgen van een incident te beoordelen en toe te zien op de door het bedrijf te nemen acties.

De DCMR neemt ons mee in de dagelijkse praktijk: wat voor incidenten komen zij tegen en welke lering valt hier uit te trekken? Van onverwachte lekkages tot aan grote branden. En hoe gaan ze om met nieuwe brandstoffen zoals LNG?

Kleine incidenten kunnen al grote gevolgen hebben in de regio waar de DCMR actief is. Richard Hoogerwerf (Sr. Inspecteur en piketmedewerker) en Kees Koudenburg (Branchetrekker gevaarlijke stoffen) van de DCMR geven een kijkje achter de schermen en horen ook graag uw ervaringen met incidenten.

Het werken met gevaarlijke stoffen brengt risico’s met zich mee, zoals een brand, een ongeval of milieuschade. In geval van calamiteiten, moet er niet alleen snel maar ook veilig gehandeld worden. Het is daarin van groot belang dat er goed getraind wordt en zo realistisch mogelijk geoefend wordt. G4S als bedrijfstrainer bezit decennialange expertise in veiligheidstrainingen voor brandweer, maritieme of industriële omgevingen.

Deze sessie geeft uitgebreide informatie rondom de risico’s van diverse situaties met gevaarlijke stoffen. Daarnaast is er een aanvullende focus op het veilig werken met gevaarlijke gassen. Zo geeft deze sessie een interactieve inkijk in de training Gasmeten die G4S voor diverse opdrachtgevers in de (Petro) chemische wereld verzorgt.

De Inspectie Leefomgeving en Transport controleert streng op de naleving van de afvalstoffen- en gevaarlijke stoffenregelgeving. Dat is voor bedrijven knap lastig, want omdat er een wirwar van regels bestaat is het lastig om je eraan te houden. De afvalstoffen- en gevaarlijkestoffenregelgeving blijken voor menig bedrijf een complexe materie.

De oorzaak van alle onduidelijkheid ligt vooral bij het feit dat bedrijven bij het transport niet alleen te maken hebben met de afvalstoffenwetgeving. Ook de ADR-regelgeving is van toepassing. En dat leidt er dan weer toe dat er zo twee manieren voor het indelen van stoffen en mengsels zijn. Om het geheel nog wat moeilijker te maken, hebben deze regels in beginsel niets met elkaar te maken. Maar de regels kunnen wel tegelijkertijd naast elkaar van toepassing zijn en voor een deel toch ook nog overlap vertonen.

Veiligheidsadviseur Pascal Smetsers gaat tijdens zijn presentatie op deze problematiek en biedt handvatten om de afvalstromen in goede banen te leiden.

“Gevaarlijke goederen met een hoog gevarenpotentieel” zijn vastgelegd in tabel 1.10.3.1.2 van het ADR. In het beveiligingsplan worden de voorzorgsmaatregelen beschreven die getroffen moeten worden om incidenten zoals diefstal of misbruik van gevaarlijke goederen te voorkomen of te beperken, waardoor personen, goederen en het milieu gevaar kunnen lopen. Deze sessie gaat in op de aspecten waarmee de bezoeker efficiënt en effectief een beveiligingsplan weet vorm te geven. Een goed onderbouwd beveiligingsplan kan de kans op incidenten zoals hier vermeld drastisch verminderen. Dat geldt vanzelfsprekend ook voor de algemene beveiligingsvoorschriften.

Incidenten en voorvallen met gevaarlijke stoffen, maar ook niet aangegeven of verkeerd aangegeven gevaarlijke stoffen, moeten worden gemeld bij de Inspectie Leefomgeving en Transport ( ILT). Op basis van de omvang en de aard van het incident, ongeval of voorval bepaalt de ILT of er inspecteurs naar de plaats van het incident gaan. Op welke wijze kan je deze melding het beste verrichten?

De gastheer voor deze sessie is Albert van Honk, veiligheidsadviseur VHLS.

Aanmelden

LOCATIE

De Dag van de Gevaarlijke Stoffen vindt plaats bij G4S in Ede

G4S is marktleider in veiligheidstrainingen en gastheer van de Dag van de Gevaarlijke Stoffen. Hun locatie beschikt over een trainingscentrum met realistische simulatieomgevingen, zoals een tankstation en een bedrijfspand. Een inspirerende plek waar je door middel van keynotes en praktijkervaringen mee wordt genomen in de wereld van incidenten op het gebied van gevaarlijke stoffen.

SPREKERS

Zes experts brengen u op 25 mei de meest actuele kennis en ontwikkelingen.

Diana Martens

Projectleider Inspectie SZW

Henk Bril

Ambassador Distribution Safety at SABIC

Pascal Smetsers

evofenedex veiligheidsadviseur

Kees Koudenburg

DCMR, senior inspecteur

Albert van Honk

Veiligheidsadviseur VHLS

Marchel Schoonheim

Opleidingsadviseur G4S